Bez kategorii
Czy soję chronioną na poziomie wspólnotowym można wysiewać z własnych nasion?
Można, ale pod jednym warunkiem!
Szanowni Państwo,
jak Państwo zapewne wiedzą, odmiany soi objęte ochroną wyłącznego prawa na poziomie wspólnotowym nie są dozwolone przepisami do odstępstwa rolnego. Oznacza to, że odmian tych nie można wysiewać z własnego zbioru, lecz należy każdorazowo zakupić kwalifikowany materiał siewny. Zasada ta dotyczy również odmian soi oferowanych przez hodowlę Agroyoumis.
Rozumiejąc jednak obecną niełatwą sytuację rolników, a zwłaszcza rosnące koszty produkcji rolnej, postanowiliśmy wyjść Państwu naprzeciw i zaproponować rozwiązanie, umożliwiające legalny siew na potrzeby swojego gospodarstwa materiału z własnego zbioru odmian soi, do których wyłączne prawo posiada hodowla Agroyoumis. Aby podziękować Państwu za wybór naszych odmian, propozycję tę kierujemy wyłącznie do naszych klientów, którzy w poprzednich latach zakupili kwalifikowany materiał siewny bezpośrednio z naszej hodowli lub od naszych dystrybutorów.
Jeżeli chcieliby Państwo wykorzystać do siewu nasiona z własnego zbioru zakupionej u nas odmiany soi, proponujemy podpisanie umowy zawierającej pisemną zgodę hodowli Agroyoumis, jako posiadacza wyłącznego prawa, na wykonanie rozmnożenia własnego tej odmiany. Koszty wynikające dla Państwa z takiej umowy są niewielkie (średnio 40 zł/1 ha przy zastosowaniu normy siewu 120 kg/ha), nieporównywalnie niższe niż sankcje cywilnoprawne za naruszenie wyłącznego prawa do odmiany chronionej.
Procedura zawarcia takiej umowy z naszą hodowlą jest bardzo prosta. Wystarczy przesłać na adres mailowy info@agroyoumis.pl  informację, iż są Państwo zainteresowani uzyskaniem zgody na siew ze zbioru, oraz podać następujące dane:
– imię i nazwisko rolnika lub nazwa firmy oraz dokładny adres,
– nazwa odmiany soi, którą chcieliby Państwo wysiać z własnego zbioru (przypominamy, że mogą to być tylko odmiany hodowli Agroyoumis! wykaz odmian dostępny jest na naszej stronie internetowej https://agroyoumis.eu/produkty/soja/odmiany/ ),
– dowód zakupu kwalifikowanego materiału siewnego tej odmiany,
– planowana powierzchnia wysiewu nasion z własnego zbioru tej odmiany,
– dane kontaktowe (telefon, e-mail).
Po otrzymaniu takiej korespondencji skontaktujemy się z Państwem w celu sfinalizowania umowy.
Mamy nadzieję, że nasza propozycja ułatwi Państwu planowanie produkcji roślinnej w Państwa gospodarstwie rolnym oraz przyczyni się do zmniejszenia jej kosztów. Prosimy jedynie pamiętać, że:
– pisemną zgodę naszej hodowli należy uzyskać przed siewem nasion ze zbioru, a nie dopiero po wykonaniu zasiewów,
– hodowla Agroyoumis nie ponosi odpowiedzialności za jakość materiału ze zbioru, użytego do siewu, ani też za powodzenie uprawy.