Annushka (0000)

Bilyavka (0000)

Lajma (000+)

Viscount (000+)

Mavka (000)

Maja (000)

Madlen (000)

Simona (000)

Favorit (000)

Orpheus (000-)

Graf (00+)

Atlanta (00)

Kapral (00)

Pompei (00)