Grupa wczesności – wczesna

Rekomendowana do uprawy na terenie centralnej, południowej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części Polski.

Cechy biologiczne odmiany:

 • Typ wzrostu – pośredni do niesamokończącego
 • Pokrój – półwyprostowany
 • Barwa owłosienia – złotawo brązowa
 • Wysokość roślin – 80-110 cm
 • Osadzenie dolnego strąka – 15-20 cm
 • Kształt liścia – jajowaty, zaokrąglony
 • Barwa kwiatu – biała
 • Barwa okrywy nasiennej – żółta
 • Barwa znaczka – żółta

Wskaźniki gospodarcze:

 • Masa 1000 nasion –  ok. 180 g
 • Potencjał plonowania – ponad 4 t/ha
 • Zawartość białka – 36-40%
 • Zawartość tłuszczu – 18-22%

Lider wśród odmian uprawnianych w Polsce. Cechą charakterystyczną odmiany soi Mavka jest zwiększona ilość strąków na roślinie oraz wysoka odporność na osypywanie się nasion oraz wyleganie. Nasiona tej odmiany nadają się do wykorzystywania w przemyśle spożywczym. Maksymalny plon tej odmiany uzyskany w kraju wyniósł 4,8 t/ha. Odmiana jest wrażliwa na działanie substancji czynnej – metrybuzyna.