Grupa wczesności – wczesna

Rekomendowana do uprawy na terenie centralnej, południowej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części Polski.

Cechy biologiczne odmiany:

 • Typ wzrostu – pośredni do niesamokończącego
 • Pokrój – półwyprostowany
 • Barwa owłosienia – złotawo brązowa
 • Wysokość roślin – 80-110 cm
 • Osadzenie dolnego strąka – 15-20 cm
 • Kształt liścia – jajowaty, zaokrąglony
 • Barwa kwiatu – biała
 • Barwa okrywy nasiennej – żółta
 • Barwa znaczka – żółta

Wskaźniki gospodarcze:

 • Masa 1000 nasion –  ok. 180 g
 • Potencjał plonowania – ponad 4 t/ha
 • Zawartość białka – 36-40%
 • Zawartość tłuszczu – 18-22%

To dzięki tej odmianie w płodozmianie Polskich rolników zagościła soja i zapoczątkowała trend uprawy tej rośliny. Jej cechą charakterystyczną jest zwiększona ilość strąków na roślinie, wysoka odporność na osypywanie się nasion oraz wyleganie. Nasiona tej odmiany nadają się do wykorzystywania w przemyśle spożywczym. Odmiana jest wrażliwa na działanie substancji czynnej – metrybuzyny.

Wyniki z gospodarst 2021:
Woj. Lubuskie (Świebodzin) – 39,38 dt/ha
Woj. Mazowieckie (Seroczyn) – 42,60 dt/ha
Woj. Kujawsko-Pomorskie (Głębokie) – 55,84 dt/ha
Woj. Wielkopolskie (Kościelna Wieś) – 48,08 dt/ha
Woj. Wielkopolskie (Siedlec) – 31,00 dt/ha
Woj. Dolnośląskie (Zybiszów) – 49,90 dt/ha
Woj. Opolskie (Głubczyce) – 49,17dt/ha
Woj. Podkarpacie (Przecław) – 53,92 dt/ha
Woj. Lubelskie ( Cziesławice) – 37,41 dt/ha
Woj. Świętokrzyskie ( Śłupia) – 35,51 dt/ha