Super ilość ziarna w suchej masie

Typ mieszańca: TC
Typ ziarna: F/SD
Wykorzystanie: kiszonka / ziarno

Właściwości:

 • mieszaniec wczesny do uprawy na ziarno i kiszonkę praktycznie na całym terytorium Polski (również w rejonach chłodniejszych);
 • bardzo dobry wigor powschodowy;
 • rośliny wysokie, bardzo dobrze ulistnione z dużymi kolbami;
 • bardzo dobra zdrowotność roślin podczas całej wegetacji;
 • bardzo dobra strawność masy kiszonkowej przez zwierzęta;

Zalety:

 • Wysoki plon suchej masy ogółem jak i masy zielonej,
 • Wyróżniający plon suchej masy kolb – w badaniach rejestrowych osiągnął poziom 9,36 t/ha – tj 110% wzorca;
 • Wyjątkowy udział ziarna w suchej masie ogółem oraz w masie zielonej,
 • Bardzo dobra plastyczność mieszańca przyczynia się do wyższej zdolnośći adaptacji w zróżnicowanych warunkach uprawy,
 • Daje wysoki plon energii z jednostki powierzchni,
 • Nadaje się do produkcji biogazu,
 • Dzięki dużemu wigorowi powschodowemu nadaję się do uprawy po wcześniej zbieranym na kiszonkę życie ozimym.

Wysiew:

 • na kiszonkę/ziarno w lepszych warunkach termicznych: 80-85 000 roślin/ha
 • na kiszonkę/ziarno w gorszych warunkach termicznych: 85-90 000 roślin/ha

Kukurydza Celuka to wczesny mieszaniec do uprawy na kiszonkę i biogaz praktycznie na całym terytorium Polski (również na rejonach chłodniejszych). Odmiana charakteryzuję się wysokimi dobrze ulistnionymi łodygami z dużymi kolbami oraz bardzo dobrą zdrowotnością roślin podczas całej wegetacji. Celuka dzięki wysokiej zawartości energii i dobrej strawności zapewnia wysoką wydajność krów mlecznych i opasów