Grupa wczesności – średniopóźna

Rekomendowana do uprawy na terenie woj. lubelskiego, podkarpackiego, dolnośląskiego i opolskiego.

Cechy biologiczne odmiany:

 • Typ wzrostu: pośredni
 • Pokrój: wyprostowany, półzwarty
 • Barwa owłosienia: brązowa
 • Barwa strąka: brązowa
 • Wysokość rośliny: 95-115 cm
 • Osadzenie dolnego strąka: 12-17 cm
 • Kształt liścia: owalny zaostrzony
 • Barwa kwiatu: biała
 • Barwa okrywy nasiennej: żółta
 • Kształt nasion: owalny
 • Barwa znaczka: brązowa

Wskaźniki gospodarcze:

 • Suma temperatur efektywnych: 2450 – 2550 °C
 • Masa 1000 nasion: 160-225 g
 • Potencjał plonowania: ˃ 5,5 t/ha
 • Zawartość białka: 41-44%
 • Zawartość tłuszczu: 20-23%

Wysoko wydajna odmiana soi, z wysokim potencjałem plonowania. Rośliny osiągają wysokość do 120 cm. Może być uprawiana na wszystkich rodzajach gleby, o odpowiednim odczynie pH. Nadaje się do celów spożywczych. Zalecana gęstość siewu – 400.000 – 500.000 nasion kiełkujących na hektar.

Ta odmiana jest chroniona wyłącznym prawem na poziomie wspólnotowym. Siew materiału z własnego zbioru tej odmiany wymaga uzyskania indywidualnej licencji od hodowcy.

Wyniki PDO 2021:
Woj. Mazowieckie (Seroczyn) – 47,61 dt/ha
Woj. Kujawko-Pomorskie (Głębokie) – 54,66 dt/ha
Woj. Wielkopolskie (Kościelna Wieś) – 46,9 dt/ha
Woj. Dolnośląskie (Zybiszów) – 48,43 dt/ha
Woj. Dolnośląskie (Tarnów) – 47,95 dt/ha
Woj. Opolskie ( Głubczyce) – 45,08 dt/ha
Woj. Lubelskie ( Bezek) – 37,15 dt/ha
Woj. Podkarpackie ( Przecław) – 55,77 dt/ha
Woj. Podkarpackie ( Skołoszów) – 50,04 dt/ha