Ekstremalnie wczesny mieszaniec

Typ mieszańca: TC
Typ ziarna: F/SD
Wykorzystanie: kiszonka/ ziarno/ poplon

Właściwości:

Najwcześniejsza odmiana kukurydzy nadaje się do uprawy na kiszonkę lub ziarno w chłodniejszych regionach kraju oraz na stanowiskach, gdzie możliwe jest wejście wyłącznie w późniejszym terminie. Odmianę można wykorzystywać też jako miedzyplon lub poplon. Posiada bardzo dużą jak na swoją kategorię wczesności wzglednie wysoko osadzoną kolbę. Kukurydza ta cechuje się bardzo dużą plastycznością i odporność na warunki stresowe w trudnych okresach sezonu wegetacyjnego.

Zalety:

  • Ekstremalnie wczesny mieszaniec
  • Przydatność do uprawy w rejonach uniemożliwiających uprawę jakichkolwiek innych odmian kukurydzy (północny wschód i tereny górskie)
  • Duży udział kolb w masie kiszonkowej
  • Wyjątkowo wysoki udział skrobi w ziarnie
  • Doskonale zdaje egzamin na stanowiskach, gdzie możliwe jest wejście wyłącznie w późniejszym terminie
  • Bardzo dobra zdrowotność
  • Znakomita strawność włókna

Zalecana obsada:

  • na kiszonkę: ok 100 – 110 000 roślin/ha
  • na ziarno: 85-*90 000 roślin/ha
  • międzyplon/poplon 120 000 roslin/ha