Rekomendowana do uprawy na terenie całej Polski, szczególnie w regionach z niewystarczającą ilością opadów.

Cechy biologiczne odmiany:

 • Typ wzrostu – połsamokończący
 • Pokrój – wyprostowany, półzwarty
 • Barwa owłosienia – śniada
 • Wysokość roślin – 70-105 cm
 • Osadzenie dolnego strąka – 14-16 cm
 • Kształt liścia – owalny
 • Barwa kwiatu – biała
 • Barwa okrywy nasiennej – żółta
 • Barwa znaczka – żółta z okienkiem

Wskaźniki gospodarcze:

 • Grupa wczesności – bardzo wczesna
 • Masa 1000 nasion – 150-150 g
 • Potencjał plonowania – od 3,5 t/ha
 • Zawartość białka – 39-42%
 • Zawartość tłuszczu – 20-24%

Jedna z niewielu odmian soi z wysokim przystosowaniem do suchych i ciepłych warunków klimatycznych. Dzięki krótkiemu okresowi wegetacji, może zostać wykorzystana do przesiewu roślin ozimych. Odmiana charakteryzuje się szybkim rozwojem w pierwszym trymestrze, wysoką tolerancją zawiązywania strąków przy wysokich temperaturach oraz odpornością na pękania strąków i wysypywania się nasion. Zalecana gęstość siewu: 700.000 – 750.000 nasion kiełkujących na hektar.

Ta odmiana jest chroniona wyłącznym prawem na poziomie wspólnotowym. Siew materiału z własnego zbioru tej odmiany wymaga uzyskania indywidualnej licencji od hodowcy.