Daje dużo dobrego za niewiele

 • Typ mieszańca: Tc
 • Typ ziarna: F/SD
 • Wykorzystanie: kiszonka/ziarno/biogaz
 • Rok rejestracji: 2021
 • Odmiana z listy UE

Właściwości:

 • mieszaniec średniowczesny do uprawy na kiszonkę, ziarno i biogaz na całym terytorium Polski;
 • rośliny masywne, bardzo wysokie (w badaniach rejestrowych średnio 299 cm)
 • doskonale ulistniona roślina w typie stay-green z dużym udziałem kolb osadzonych średnio na 117,9 cm ;
 • dobry wigor powschodowy
 • bardzo dobra zdrowotność roślin;
 • plon suchej masy na poziomie 106,5% wzorca (237 dt/ha)
 • plon świeżej masy 108,3% wzorca (848 dt/ha)

Zalety:

 • bardzo wysoki potencjał plonu masy zielonej (w roku 2020 – 910 dt/ha 108,6% wzorca)
 • bardzo wysoki plon suchej masy ogółem – 237 dt/ha
 • bardzo wysoka odporność na fuzariozy (8,9 na 9 pkt)
 • bardzo wysoka odporność na wyleganie (8,9 na 9 pkt)
 • wyjątkowa odporność na niedobory wilgoci (8,9 na 9 pkt)
 • duża zawartość kolb w masie kiszonkowej
 • rośliny zdrowe i dorodne z dobrą odpornością na choroby kolby

Zalecana obsada:

 • w chłodniejszych i suchych rejonach – 75- 80 000
 • w cieplejszych i wilgotniejszych warunkach – 85 000 – 90 000