Ważniejsze cechy rolnicze

Plonowanie w poszczególnych rejonach

Bardzo dobre plonowanie

Plonowanie odmiany  NIMFA  (% wzorca) w porównaniu do odmian wzorcowych COBORU (2017)