Ważniejsze cechy rolnicze

Bardzo dobre plonowanie

Plonowanie odmiany FRAJDA  (% wzorca) w porównaniu do odmian wzorcowych COBORU (2017)