INOKULANT DO ZAPRAWIANIA NASION SOI

Inokulant przeznaczony jest do zaprawiania nasion soi w procesie przygotowania materiału siewnego do siewu.

PRIMSEED N+ Soja zapewnia:

  • Równomierne i trwałe pokrycie nasion soi – biopolimerowe dodatki formulacyjne poprawiają przyczepność mikroorganizmów do nasion soi
  • Efektywne tworzenie brodawek na systemie korzeniowym soi nawet w gorszych warunkach klimatyczno-glebowych – konodulator ułatwia i przyspiesza proces infekcji systemu korzeniowego przez bakterie brodawkowe
  • Wydajne wiązanie azotu atmosferycznego – dzięki substancją wspierającym proces wiązania azotu na poziomie molekularnym

Skład:

Bradyrhizobium japonicum – co najmniej 109 jtk/ml

Bakterie z rodzaju Bradyrhizobium pochodzą z naturalnego środowiska glebowego.

PRIMSEED N+ Soja zawiera także składniki formulacyjne wspierające proces brodawkowania i wiązania azotu atmosferycznego przez bakterie symbiotyczne.

Stosowanie:

PRIMSEED N+ Soja stosować do zaprawiania nasion soi w procesie przygotowania materiału siewnego do siewu.

Dawka biopreparatu, ilość cieczy roboczej:

0,2 l/100 kg nasion

Łączna zalecana ilość cieczy użytkowej na 100 kg nasion: 1-1,2 l (0,2 l PRIMSEED N+ Soja + 0,8-1 l wody, w zależności od jakości materiału siewnego tj. wielkości i czystości nasion)