SUPER KISZONKA I BIOGAZ

 • Typ mieszańca: SC
 • Typ ziarna: F/SD
 • Wykorzystanie: kiszonka / biogaz

Właściwości:

 • liczba rzędów ziarna na kolbie 14-16
 • bardzo dobrze wypełnione ziarnem, zapylone do końca kolby
 • rośliny bardzo wysokie, masywne, długozielone (stay-green)
 • bogato ulistniona łodyga
 • zawartość skrobi powyżej średniej doświadzceń

Zalety:

 • wyjątkowy wigor powschodowy
 • nie ma szczególnych wymagań glebowych
 • brak tendencji do krzewienia się roślin
 • dobry stay green
 • bardzo wysoka odporność na łamanie źdźbła
 • wysoka odporność na wyleganie łodygowe
 • bardzo wysoka odporność na fuzariozy kolb i łodyg
 • wysoki potencjal produkcyjny zielonej masy

Zalecana obsada:

 • Na kiszonkę/biogaz: 80-90 000 roślin/na

Prezentowana kukurydza Robleto charakteryzuje się bardzo wysokim potencjałem produkcyjnym. Tworzy ona wysokie, a przy tym bardzo dobrze ulistnione rośliny z potężną kolbą w charakterystyczny sposób osadzoną na długim przykolbiu. To jedna z ważniejszych informacji dla kupujących i jednocześnie spora zaleta tej odmiany. W przypadku Robleto kukurydza posiada nie tylko sporej wielkości kolby, ale również ma je dobrze wypełnione ziarnem i do końca zapylone. Odmiana nie ma specjalnych wymagań glebowych.