Rekomendowana do uprawy na terenie centralnej i południowej Polski.

Cechy biologiczne:

 • Typ wzrostu: samokończący
 • Wysokość roślin: 70-100 cm
 • Osadzenie dolnego strąka: 12-15 cm
 • Kształt liścia: jajowaty, zaostrzony
 • Barwa kwiatu: fioletowa
 • Barwa znaczka: żółta

Wskaźniki gospodarcze:

 • Grupa wczesności – średnio wczesna
 • Masa 1000 nasion: 170-220 g
 • Potencjał plonowania: 5 t/ha
 • Zawartość białka: 38-41%
 • Zawartość tłuszczu: 18-23%

Odmiana soi Graf została weszła do katalogu CCA i została zarejestrowana w Słowacji. Odmiana charakteryzuje się stabilnym plonowaniem w różnych warunkach atmosferycznych, średnie plonowanie rejestrowe (2017-2019) – 3,2 t/ha, co stanowi 108% od wzorca. Rośliny są zdolne do krzewienia w warunkach obniżonej obsady.  W przypadku prawidłowej technice łodyga roślin staje się sztywna i gruba   1,0-1,4 cm średnicy. Potencjał plonowania odmiany wynosi 5 t/ha.

Ta odmiana jest chroniona wyłącznym prawem na poziomie wspólnotowym. Siew materiału z własnego zbioru tej odmiany wymaga uzyskania indywidualnej licencji od hodowcy.

 

Wyniki doświadczeń rejestrowych w COBORU (2016 rok):

 • Średnie plonowanie krajowe – 3,83 t/ha (111% wzorca)
 • Potencjał plonowania na południu Polski SDOO Głubczyce – 5,21 t/ha (121% wzorca)
 • Ziarno soi charakteryzują się wysoką zawartością białka ogolnego – 1190 kg/ha (120% wzorca).

Rekomendacje do siewu:

 • Międzyrzędzia 45-60 cm
 • Zalecana gęstość siewu: 450 000 kiełkujących nasion na hektar.