Projekt: „Aktywne i ekologiczne opakowania funkcyjne do nasion roślin bobowatych” ACTIPAC

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Priorytet IV: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO – BADAWCZEGO

Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe

Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”

Instytucja wdrażająca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Nazwa beneficjenta: Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”

Partnerzy projektu:

  • Agroyoumis Sp. z o.o.”
  • „Natural Fibers Advanced Technologies” Kazimierz Przybysz

Nr umowy o dofinansowanie: POIR.04.01.04-00-0022/18-00
Wartość projektu: 5 840 949,84 zł
Kwota dofinansowania: 4 995 139,48 zł
Okres realizacji: 01.01.2019 – 31.12.2021

Opis i cel projektu:

Rośliny bobowate, w tym soja, są źródłem surowców o wszechstronnym zastosowaniu. Ze względu na uregulowania prawne i kontrowersje wokół GMO, szczególne znaczenie ma krajowa uprawa soi niemodyfikowanej genetycznie.

O wartościach wielkości plonu soi i jego wartościach odżywczych decyduje jakość nasion użytych do zasiewu. Regulacje prawne wymagają od rolników stosowania materiału kwalifikowanego pochodzącego od uprawnionego do sprzedaży danej odmiany dostawcy, co stanowi gwarancję wysokiej czystości i zdolności kiełkowania nasion. Rynek kwalifikowanych nasion soi w Polsce obecnie zmaga się z dwoma problemami powodującymi spadek plonu oraz straty w budżecie Państwa: są to brak odpowiednich metod właściwego przechowywania nasion oraz fałszerstwo i nielegalna sprzedaż materiału siewnego.

Mimo zachowania nowoczesnych standardów agrotechnicznych przy uprawie i zbiorze, nasiona kwalifikowane soi są narażone na utratę wysokiej jakości podczas ich długotrwałego magazynowania w niewłaściwych warunkach u rolnika. Pod wpływem podwyższonej wilgotności ich zdolność kiełkowania drastycznie maleje, a na nasionach rozwijają się choroby związane z obecnością mikroorganizmów.

Badania prowadzone w projekcie związane są z opracowaniem nowych metod przechowywania kwalifikowanego materiału siewnego roślin bobowatych, zapewniających zachowanie wysokiej jakości nasion oraz ich ochronę przed fałszerstwem. Planowane jest wprowadzenie na rynek biodegradowalnych opakowań na bazie impregnowanego papieru. Będą to opakowania aktywne – zawierające substancje bezpośrednio wpływające na jakość przechowywanych nasion: biodegradowalną substancję impregnującą chroniącą przed przenikaniem wilgoci wewnątrz opakowania oraz substancję o łagodnym działaniu biostatycznym, zapobiegającym skażeniom chorobami spowodowanymi obecnością mikroorganizmów.

Opakowanie będzie wyposażone w wielopoziomowy system zabezpieczeń przed jego fałszerstwem oraz elementy umożliwiające łatwą identyfikację pochodzenia nasion.

Szczegóły projektu