Podstawa sukcesu w produkcji

Typ mieszańca: SC

Typ ziarna: F/SD

Wykorzystanie: kiszonka /CCM/ biogaz

Właściwości:

 • mieszaniec średniowczesny do uprawy na kiszonkę praktycznie na całym terrytorium Polski
 • dzięki masywnym, dobrze ulistnionym roślinom ze sztywnym źdzbłem daje wysoki plon masy
 • zdrowotność roślin na bardzo wysokim poziomie
 • odmiana odporna na okresowe niedobory wody

Zalety:

 • Bardzo duży potencjał plonowania masy kiszonkowej i ziarna
 • Rośliny wysokie i masywne
 • Długa walcowata kolba
 • Wysoki udział kolb, doskonała strawność
 • Odporność na okresowe niedobory wilgoci
 • Zdolność adaptacji i stabilnośc plonu
 • Plastyczność
 • Dzięki wysokiemu plonowi energii z jednostki powierzchni jest predysponowany do uprawy na biogaz

Zalecana obsada:

Na kiszonkę w lepszych warunkach termicznych: 85 000 roślin/ha

Na kiszonkę w gorszych warunkach termicznych: 90 000 roślin/ha

Dla większości hodowców kukurydza CEBIR stanowi sprawdzoną odmianę o rekordowym niemal wzroście, a także ogromnym potencjale produkcyjnym świeżej masy. Charakteryzuje się przede wszystkim długą kolbą, co oznacza, że ma naprawdę spory potencjał plonu ziarna. Dzięki takim parametrom kukurydza Cebir umożliwia produkcję kiszonki o bardzo wysokiej wartości energetycznej. Spora kaloryczność nie jest jednak jedyną zaletą tej odmiany. Dzięki masywnym i naprawdę dobrze ulistnionym łodygom ze sztywnym źdźbłem daje ona bardzo wysoki plon masy. Wymagania glebowe dla odmiany Cebir mieszczą się w przedziale średnie do słabszych. Kukurydza może zatem rosnąć w wielu rodzajach gleb.

 

Wskaźniki jakości  CEBIR

Skrobia, % – 35,80
Zawartość włókna w całej roślinie, % – 21,12
Zawartość NDF w całej roślinie, % – 46,59
Strawność włókna  w całej roślinie, % – 57,98
SNDF w całej roślinie, % – 56,23
Strawna masa organiczna, % – 68,64
NEL, MJ/kg – 6,46