ODMIANA PLASTYCZNA I UNIWERSALNA

Właściwości:

IS DIMEZIO jest odmianą plastyczną i uniwersalną, nadaje się do uprawy w całej Polsce, charakteryzuje się wysoka stabilnością plonu rok do roku. 15 DIMENZIO jest odmianą o plonie pojedynczo – kłosowym, która tworzy plon przede wszystkim dzięki produktywności kłosów i dlatego wymaga siewu w pierwszej połowie terminu agrotechnicznego w danym rejonie. Ochronę fungicydową nakierować na mączniaka i fuzariozy kłosów. Dzięki kompleksowej odporności z reguły wystarczy jeden zabieg przeciwko chorobom liści.

Zalety:

 • bezostna
 • potencjał plonowania – wysoki
 • mrozoodporność/zimotrwałość – wysoka (5)
 • wczesność – wczesna
 • zdolność krzewienia – średnia
 • wysokość roślin – 85 – 95 cm
 • rejonizacja – praktycznie cała Polska
 • odporność na wyleganie – wysoka
 • tolerancja opóźnionych siewów – wysoka
 • odmiana posiada kompleksową odporność polową na choroby liści

PLONOWANIE

 • Poziom A1 (uprawa ekstensywna) 83,0-106,0 dt/ha
 • Poziom A2 (uprawa intensywna) 98,0-129,0 dt/ha

Jakość piekarnicza (technologiczna)-E(7-8)

 • Zawartość białka- 13,1-14,2 %
 • Zawartość glutenu mokrego- 27-32 %
 • Sedymentacja – 52-58 ml
 • liczba opadania – 375 – 410 s
 • stabilność liczby opadania -wysoka
 • typ ziarna(twardość-bardzo twarde

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy 6,6(++)
Kompleks plamistości liści 6,6(++)
Rdza brunatna 7,9(+++)
Żółta rdza pszenicy 7(++)
Fuzariozy kłosów 7,5(+++)
Choroby podsuszkowe 7,5(+++)
Wirozy(BYDV,WDV) 7,2(++)
Optymalny termin siewu 1.10-15.10