Wysoka wydajność to jej drugie imię

 • Typ mieszańca: Sc
 • Typ ziarna: semident
 • Wykorzystanie: kiszonka/biogaz

Właściwości:

 • średnio wczesny mieszaniec odpowiedni do uprawiania na kiszonkę we wszystkich rejonach strefy I i II
 • wysokie dobrze ulistnione rośliny o dobrym udziale kolb w masie suchej
 • doskonały wigor początkowy
 • bardzo dobra zdrowotność roślin w ciągu całej wegetacji

Zalety:

 • bardzo wysoki plon suchej masy oraz wyjątkowa ilość masy zielonej
 • wysoka jakość kiszonki
 • znakomita strawność włókna
 • doskonała do produkcji biogazu
 • zapewnia wysoką wydajność energetyczną z ha

Zalecana obsada:

 • kiszonka – 8,5 roślin/m2

Ocena odporności (skala 1–9):

 • odporność na zimno 8,7
 • odporność na suszę 8,0
 • odporność na wyleganie 8,5

CEMORA – parametry jakości

 • skrobia % 35,92
 • zawartość włókna w całej roślinie % 19,64
 • zawartość NDF w całej roślinie % 44,89
 • strawność włókna w całej roślinie % 56,39
 • strawność NDF w całej roślinie %
 • 55,14 strawna masa organiczna % 68,33
 • NEL MJ/kg 6,44