Przede wszystkim dużo masy

 • Typ mieszańca: Tc
 • Typ ziarna: F / SD
 • Wykorzystanie: kiszonka / biogaz

Właściwości:

 • mieszaniec średniowczesny do uprawy na kiszonkę praktycznie na całym terytorium Polski
 • dobry wigor powschodowy i na początku wegetacji
 • nadzwyczajna zdrowotność rośliny
 • masywne, dobrze ulistnione rośliny odporne na wyleganie

Zalety:

 • wysoki potencjał plonu zielonej i suchej masy;
 • wysoki udział kolb w masie kiszonkowej
 • bardzo plastyczny mieszaniec ze zdolnością przystosowania do gorszych warunków
 • wysoki plon energii – przydatny do uprawy na biogaz
 • mieszaniec zarejestrowany w EU w 2015 r. na podstawie następujących wyników badań:
  – plon suchej masy – 109% wzorca
  – plon świeżej masy – 114% wzorca
  – plon suchej masy kolb – 102% wzorca

Zalecana obsada:

 • kiszonka w lepszych warunkach termicznych: 85 000 roślin/ha
 • kiszonka w gorszych warunkach termicznych: 90 000 roślin/ha

Ocena odporności (1-9)

 • odporność na chłody – 8,5
 • odporność na niedobory wilgoci – 8,0
 • odporność na wyleganie – 9,0

Wskaźniki jakości CETIP

 • Skrobia % 34,11
 • Zawartość włókna w całej roślinie % 19,22
 • Zawartość NDF w całej roślinie % 44,49
 • Strawność włókna w całej roślinie % 59,02
 • SNDF w całej roślinie % 58,26
 • Strawna masa organiczna % 69,74
 • NEL MJ/kg 6,46