WYSOKOWARTOŚCIOWA PASZA

Właściwości:

POPLONOWA MIESZANKA GORZOWSKA DO WYSIEWU Z ŻYTEM

Uniwersalna kompozycja na gleby żyzne i trudne, składająca się z gatunków o dobrym wskaźniku wzrostu. W przypadku słabego podłoża Mieszanka Gorzowska może być wysiewana z żytem, natomiast samodzielnie na gruncie żyznym. Znajdują się w niej nasiona życicy wielokwiatowej, koniczyny inkarnatki i wyki ozimej. Rośliny te zapewniają plon obfity w masę zieloną i suchą. Sprawdzają się zarówno na pastwiskach, jak i w formie koszonej, zmulczowanej lub kiszonki.

Mieszanka Gorzowska – najlepszy termin siewu

Zastosowanie tej kompozycji zapewnia wzrost zawartości azotu i próchnicy w glebie, przyczyniając się do zwiększenia plonów paszy o wysokiej jakości (do 17 t/ha). W przypadku produktów, takich jak Mieszanka Gorzowska optymalny termin siewu przypada na okres od połowy sierpnia do końca września, a w sprzyjających warunkach atmosferycznych nawet do listopada. Do osiągnięcia wysokiego plonu konieczne jest wyrzędowanie jesienią. W przypadku zbiorów w maju zaleca się wysianie kukurydzy lub pozostawienie roślin do odrostów, przy czym dominującym gatunkiem będzie życica wielokwiatowa.

Mieszanka składa się z życicy wielokwiatowej, koniczyny inkarnatki i wyki ozimej i nadaje się na wszystkie gleby – na glebach słabszych może być wysiewana z żytem. Dostarcza wysokich plonów masy zielonej i suchej z bardzo dobrą wartością paszową i wysoką masą korzeni. Odrost może być pastwiskowany, koszony, spasany na świeżo, zakiszany lub zmulczowany jako zielony ugór. Mieszanka poprawia strukturę gleby i infiltrację wody. Mieszanka zwiększa zawartość próchnicy oraz azotu w glebie dzięki wiązaniu atmosferycznego, a także daje rekordowe plony wysokiej jakości paszy – nawet do 70 t/ha.

Zalety:

  • wysokowartościowa pasza
  • stabilizacja struktury gleby
  • wiązanie azotu i konserwacja składników pokarmowych
  • lepsza infiltracja wody
  • zwiększenie ilości próchnicy
  • Mieszanka Gorzowska spełnia wymogi zazielenienia jako międzyplon ozimy składający się z 3 gatunków roślin – planując zazielenienie na przyszły rok – wpisz mieszankę gorzowską i ciesz się zarówno dopłatą jak i wartościową paszą!

Skład:

Życica wielokwiatowa – 50%

Koniczyna inkarnatka – 30%

Wyka ozima – 20%

Normy wysiewu:

Mieszanka Gorzowska w siewie czystym na glebach średnich i dobrych: 45-50kg/ha, na glebach słabszych 50-55 kg/ha.

Mieszanka Gorzowska z żytem: norma wysiewu zależna od potrzeb i jakości stanowiska, przykładowo:

Gleby średnie: 30 kg Mieszanki Gorzowskiej + 50 kg żyta

Gleby słabe: 20 kg Mieszanki Gorzowskiej + 70 kg żyta.