Ważniejsze cechy rolnicze

Plonowanie w poszczególnych rejonach

Plonowanie odmiany RADEK (% wzorca) w poszczególnych rejonach (COBORU 2017)

Bardzo dobre plonowanie

Plonowanie (% wzorca) odmiany RADEK w porównaniu do wzorców (COBORU 2017).