Grupa wczesności – wczesna

Rekomendowana do uprawy na terenie centralnej, południowej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części Polski.

Cechy biologiczne odmiany:

 • Typ wzrostu – samokończący
 • Pokrój – półwyprostowany
 • Barwa owłosienia – śniada
 • Wysokość roślin – 80-90 cm
 • Osadzenie dolnego strąka – 11-15 cm
 • Kształt liścia – jajowaty, zaokrąglony
 • Barwa kwiatu – fioletowa
 • Barwa okrywy nasiennej – żółta
 • Barwa znaczka – jasnobrązowa

Wskaźniki gospodarcze:

 • Masa 1000 nasion – 180-220 g
 • Potencjał plonowania – 4 t/ha
 • Zawartość białka – 33-38%
 • Zawartość tłuszczu – 20-24%

Najlepsza odmiana dla uprawy ekologicznej – rośliny tej odmiany bardzo szybko rosną i zakrywają międzyrzędzia zagłuszając chwasty. Odmiana ma umiarkowane wymaganie wodne. Nasiona tej odmiany mają szerokie zastosowanie w przemyśle zarówno paszowym jak i spożywczym. Może być uprawiana jako międzyplon ścierniskowy użytkowany na zielony nawóz.