Nowość z maksymalną koncentracją energii

 • Typ mieszańca: TC
 • Typ ziarna: F/SD
 • Wykorzystanie: energetyczna kiszonka/ CCM / biogaz

Właściwości:

 • mieszaniec wczesny do uprawy na kiszonkę praktycznie na całym terytorium Polski
 • rośliny wysokie, bardzo dobrze ulistnione
 • bardzo dobry wigor powschodowy
 • bardzo dobra zdrowotność roślin
 • odporność na chłody – 8/10
 • odporność na niedobory wilgoci – 9/10
 • odporność na wyleganie – 8,5/10

Zalety:

 • wysoki plon zielonej i suchej masy
 • bardzo wysoki plon suchej masy kolb – w badaniach rejestrowych plon wyniósł 9,88 t/ha – 108% wzorca
 • daje wysoki plon energii z jednostki powierzchni czym staje się przydatny do uprawy na biogaz
 • bardzo duża plastyczność i zdolność dostosowania do gorszych warunków uprawy
 • daje wysoki i stabilny plon o optymalnym składzie dla żywienia przeżuwaczy
 • w tegorocznym doświadczeniu w ODR Lubań dał 785 dt/ha zielonej masy i 241 dt/ha suchej masy

Zalecana obsada:

 • na ziarno: 80-85 000
 • na kiszonkę: 85-90 000

Sredniowczesna odmiana kukurydzy nadająca się do uprawy na kiszonkę praktycznie na całym terytorium Polski. Rośliny kukurydzy Cefox są masywne i wysokie oraz bardzo dobrze ulistnione. Odmiana charakteryzuje się bardzo dobrym wigorem powschodowym oraz zdrowotnością ogólną a także jest odporna na wyleganie. Cefox bardzo dobrze znosi wiosenne chłody jak również w późniejszym okresie wegetacji jest odporny na niedobory wilgoci.