MAKSYMALNY UDZIAŁ BIAŁKA

Właściwości:

Mieszanka poplonowa o maxymalnie wysokim udziale białka i dużej masie zielonej. Wykorzystywana jest głównie jako zielonka do żywienia zwierząt, zakiszania a także jako zielony nawóz do przyorania.

Zastosowanie w niej dwóch bardzo wczesnych odmian soi (szybkorosnącej i krzewiącej) pozwala zoptymalizować możliwości produkcyjne a także koncentrację białka w sporządzonej paszy.

Masa korzeniowa pozostawiona przez rośliny zwiększa zawartość próchnicy i azotu w glebie poprzez możliwość wiązania przez rośliny soi i grochu atmosferycznego.

Skład:

Soja – 25%

Soja – 20%

Groch siewny – 10%

Owies – 46%

Norma wysiewu

140-160 kg