Ważniejsze cechy rolnicze

Bardzo dobre plonowanie

Plonowanie (% wzorca) odmiany BINGO w doświadczeniach COBORU.