Grupa wczesności – średniopóźna

Rekomendowana do uprawy na terenie woj. lubelskiego, podkarpackiego, dolnośląskiego i opolskiego.

Cechy biologiczne odmiany:

 • Typ wzrostu: samo kończący
 • Pokrój: wyprostowany
 • Barwa owłosienia: szara
 • Barwa strąka: szara
 • Wysokość rośliny: 80-100 cm
 • Osadzenie dolnego strąka: 10-12 cm
 • Kształt liścia: jajowaty, zaokrąglony
 • Barwa kwiatu: fioletowa
 • Barwa okrywy nasiennej: żółta
 • Kształt nasion: owalny
 • Barwa znaczka: jasno brązowa

Wskaźniki gospodarcze:

 • Masa 1000 nasion: 170-220 g
 • Potencjał plonowania: ponad 5 t/ha
 • Zawartość białka: 38-42%
 • Zawartość tłuszczu: 18-21%

Rośliny tej odmiany charakteryzują się grubą łodygą 1,0-1,6 cm, która ma możliwość zawiązywania od 18-22 międzywęźli. Potencjał plonowania odmiany powyżej 5 t/ha.

Rekomendowany siew w międzyrzędziach 45-60 cm. Zalecana gęstość siewu: 400.000-500.000 nasion kiełkujących na hektar.

Ta odmiana jest chroniona wyłącznym prawem na poziomie wspólnotowym. Siew materiału z własnego zbioru tej odmiany wymaga uzyskania indywidualnej licencji od hodowcy.

Wyniki PDO 2021:
Woj. Mazowieckie (Seroczyn) – 47,49 dt/ha
Woj. Łódzkie (Strzelce) – 49,4 dt/ha
Woj. Dolnośląskie (Zybiszów) – 49,09 dt/ha
Woj. Dolnośląskie (Tarnów) – 44,95 dt/ha
Woj. Opolskie ( Głubczyce) – 46,78 dt/ha
Woj. Opolskie ( Łosiów ) – 41,1 dt/ha
Woj. Lubelskie ( Cicibór Duży) – 37,07 dt/ha