Wczesna i wydajna

Typ mieszańca: TC
Typ ziarna: D/SD
Wykorzystanie: kiszonka/ ziarno/ poplon

Właściwości:

 • Bardzo wczesny mieszaniec nadający się do uprawy na ziarno i kiszonkę we wszystkich strefach uprawy, szczególnie polecany w strefie IV (teren górzysty)
 • można stosować jako międzyplon
 • doskonały wigor początkowy
 • bardzo dobra zdrowotność

Zalety:

 • ekstremalna wczesność
 • wysoki udział ziarna w kiszonce,
 • tolerancyjny na wysoką obsadę roślin,
 • wysoki plon zielonej i suchej masy z jednostki powierzchni

Ocena odporności (skala 1-9):

 • odporność na zimno – 8,8
 • odporność na suszę – 8,9
 • odporność na wyleganie – 9,0

Zalecana obsada:

 • ziarno – 9 roślin/m2
 • kiszonka – 10-10,05 roślin/m2

Parametry jakości:

 • skrobia – 38,60%
 • zawartość włókna w całej roślinie – 20,56%
 • zawartość NDF w całej roślinie – 44,42%
 • strawność włókna w całej roślinie – 53,68%
 • strawność NDF w całej roślinie – 53,22%
 • strawna masa organiczna – 67,20%