Wczesność i wydajność zarazem

Typ mieszańca: TC

Typ ziarna: F/SD

Wykorzystanie: ziarno/ CCM/ kiszonka

Właściwości:

 • mieszaniec wczesny do uprawy na kiszonkę, ziarno i CCM na całym terytorium Polski;
 • rośliny średnio wysokie, bardzo dobrze ulistnione
 • roślinie w typie stay-green
 • bardzo dobry wigor powschodowy
 • bardzo dobra zdrowotność roślin
 • bardzo wysoki potencjał plonowania- w doświadczeniach rejestrowych plon suchej masy wyniósł 107% wzorca (225,2 dt/ha)
 • odporność na furazium +++
 • odporność na głownie +++
 • odporność na omacnicę ++

Zalety:

 • bardzo wysoki (rekordowy w kategorii wczesności) i stabilny plon masy kiszonkowej, CCM i ziarna
 • mocny stay-green
 • odporność na niedobory wilgoci
 • stabilność plonowania w różnych warunkach środowiskowych

Zalecana obsada:

 • Na ziarno/CCM: 90-90 000 roślin/ha
 • Na kiszonkę: 90-95 000 roślin/ha

Wczesna odmiana kukurydzy wyhodowana do uprawy na kiszonkę, ziarno i CCM na całym terytorium Polski. Rośliny tej odmiany sa srednio wysokie ale bardzo dobrze ulistnione. Odmiana Elamia charakteryzuje się bardzo dobrym początkowym wigorem wzrostu oraz zdrowotnością ogólną. Rośliny są w typie stay-green. Kukurydza ta posiada bardzo wysoki potencjał plonowania jak na swoją grupę wczesności- w doswiadczeniach rejestrowych plon suchej masy wyniósł 107% wzorca (225,2 gt/ha).