WE WSZYSTKIM DOBRY ALE W ZIARNIE NAJLEPSZY

Typ mieszańca: SC
Typ ziarna: D/SD
Wykorzystanie: ziarno / CCM / kiszonka

Właściwości:

 • mieszaniec średniopóźny, nadaje się do uprawy na ziarno w 1 i 2 strefie uprawy kukurydzy w Polsce;
 • dobry wigor powschodowy;
 • bardzo dobra zdrowotność plantacji;
 • rośliny wysokie, bardzo dobrze ulistnione;
 • stosunkowo dobra odporność na niedobory wilgoci;

Zalety:

 • Wysoki plon ziarna i CCM
 • Wysoka zawartość skrobii
 • Doskonały wigor powschodowy z tolerancją na zimno
 • Roślina zwarta z nisko osadzoną kolbą
 • Bardzo dobra odporność na wyleganie
 • Bardzo wysoki udział ziarna w strukturze kolby
 • System dry down – szybko oddaje wode

Wysiew:

 • Na ziarno: 80 000 roślin/ha
 • Na kiszonkę w lepszych warunkach termicznych: 85 000 roślin/ha
 • Na kiszonkę w gorszych warunkach termicznych: 90 000 roślin/ha

Kukurydza Celong to uniwersalna odmiana w typie generatywnym. Rośliny tej odmiany nie są zbyt wysokie ale za to bardzo dobrze ulistnione z poteżną kolbą. Co gwarantuje uzyskanie wysokiego plonu ziarna albo sporządzenie kiszonki z dużym udziałem ziarna w jej strukturze. Odmiana ma średnie do lepszych wymagań glebowych i charakteryzuje się wczesnym kwitnieniem przez co broni się przed lipcowymi upalami. W doswiadczeniach rejestrowych plon ziarna wyniósł – 104% wzorca (112 dt/ha), liczba roślin złamanych przy zbiorze – 0,9% (wzorzec 2,6%) a wilgotność ziarna przy zbiorze – 22,5% (wzorzec 24,3%).

Wskaźniki jakości CELONG (w uprawie na kiszonkę)

 • Skrobia % 36,88
 • Zawartość włókna w całej roślinie % 21,26
 • Zawartość NDF w całej roślinie % 46,62
 • Strawność włókna w całej roślinie % 57,20
 • SNDF w całej roślinie % 56,11
 • Strawna masa organiczna % 68,22
 • NEL MJ/kg 6,45