Powtarzalny plon, nawet w gorszych warunkach uprawy 

Typ mieszańca: Tc

Typ ziarna:  SD/ D

Wykorzystanie: ziarno / kiszonka

Rejestracja: lista EU

Właściwości:

 • mieszaniec uniwersalny do uprawy na ziarno i  kiszonkę  w I i II rejonie uprawy kukurydzy
 • bardzo dobry wigor powschodowy
 • bardzo dobra zdrowotność roślin
 • rośliny niezbyt wysokie (240-260 cm) ale masywne
 • odporność na chłody – 7,3 / 9
 • odporność na niedobory wilgoci – 8,4 / 9
 • odporność na wyleganie – 8,7 / 9

Zalety:

 • średniowysoki plon zielonej i suchej masy
 • wysoki, powtarzalny plon ziarna
 • sztywna łodyga
 • doskonały w uprawie na CCM i LKS (kolby z koszulkami)
 • bardzo wysoki udział masy kolb w masie kiszonkowej
 • wysoki plon skrobi
 • bardzo duża plastyczność i zdolność dostosowania do gorszych warunków uprawy

Zalecana obsada:

 • na ziarno: 75-80 000 w zależności od warunków
 • na kiszonkę: 80-85 000 w zależności od warunków

Wskaźniki jakości  CENZUS

Skrobia  % 34,21
Strawność włókna  w całej roślinie % 55,18
Strawna masa organiczna  % 68,12
NEL MJ/kg 6,42

 

Zalecany rejon uprawy:

rejon kiszonka/biogaz ziarno/bioetanol
1 +++ +++
2 +++ ++
3