Inokulant do nasion soi

Zawartość nie mniej niż 1* 109   jtk/ml. Nie zawiera organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO). Nie zawiera chlorków.
Działanie biologiczne produktu:
  • wiąże i przekształca azot atmosferyczny w dostępną formę do przyswajania przez rośliny
  • poprawia jakość nasion oraz intensyfikuje poziom wzrostu, rozwoju i plonowania roślin strączkowych
  • poprawia właściwości agrochemiczne i fizyczne głeby

Zalecana dawka stosowania: 2 l/t