Wysoki plon masy kiszonkowej i nadzwyczajna strawność włókna

Typ mieszańca: Sc

Typ ziarna:  F

Wykorzystanie:  kiszonka / biogaz

Rejestracja: lista EU

Właściwości:

 • mieszaniec bardzo wczesny do uprawy na kiszonkę i biogaz, przydatny również na ziarno
 • bardzo dobry wigor powschodowy
 • bardzo dobra zdrowotność roślin
 • rośliny o wysokości 240-260 cm
 • odporność na chłody – 8,5 / 9
 • odporność na niedobory wilgoci – 8,5 / 9
 • odporność na wyleganie – 8,8 / 9

Zalety:

 • wysoki plon energii
 • bardzo wysoki plon masy kiszonkowej z hektara;
 • wysoka jakość masy kiszonkowej z nadzwyczajną strawnością włókna
 • wysoki udział ziarna w kiszonce,
 • wysoki plon również w gorszych warunkach termicznych oraz w terenach podgórskich i górskich (powyżej 500 m nad poziomem morza)
 • dzięki wczesności (FAO 210) i wysokiemu plonowi świeżej masy może być z sukcesem wykorzystany do produkcji biogazu (również w opóźnionym siewie wiosennym),
 • możliwość zbioru na ziarno

Zalecana obsada:

na kiszonkę: 90 000 – 95 000  w zależności od warunków

Wskaźniki jakości  CENZUS
Skrobia  % 35,21
Strawność włókna  w całej roślinie % 58,40
Strawna masa organiczna  % 69,19
NEL MJ/kg 6,45

 

Zalecany rejon uprawy:

rejon kiszonka/biogaz ziarno/bioetanol
1 +++
2 +++
3 +++