Grupa wczesności –000 – wczesna

Cechy biologiczne odmiany:

 • Typ wzrostu – pośredni do niesamokończącego
 • Kształt liścia – okrągły
 • Barwa owłosienia – żółto-brązowa
 • Wysokość roślin – 85-120 cm
 • Osadzenie dolnego strąka – 10-12 cm
 • Barwa kwiatu – fioletowa
 • Barwa okrywy nasiennej – żółta
 • Barwa znaczka – żółta

Wskaźniki gospodarcze:

 • Grupa wczesności – wczesna
 • Masa 1000 nasion – 170-190 g
 • Potencjał plonowania – ponad 4 t/ha
 • Zawartość białka – 36-38%
 • Zawartość tłuszczu – 18-21%

Jest to wczesna odmiana serbskiej hodowli. Okres wegetacji od wschodów do dojrzałości fizjologicznej wynosi około 125 dni. Odporna na wyleganie i pękanie strąków. Rekomendowana do uprawy na terenie centralnej, południowej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części Polski. Zalecana gęstość siewu – 550.000 – 600.000 nasion kiełkujących.

Wyniki PDO 2021:
Woj. Lubuskie (Świebodzin) – 39,38 dt/ha
Woj. Mazowieckie (Seroczyn) – 42,60 dt/ha
Woj. Kujawsko-Pomorskie (Głębokie) – 55,84 dt/ha
Woj. Wielkopolskie (Kościelna Wieś) – 48,08 dt/ha
Woj. Dolnośląskie (Zybiszów) – 49,90 dt/ha
Woj. Opolskie (Głubczyce) – 49,17 dt/ha
Woj. Lubelskie ( Cziesławice) – 37,41 dt/ha
Woj. Świętokrzyskie ( Śłupia) – 35,51 dt/ha