Czy można siać własne nasiona soi?

Czy soję chronioną na poziomie wspólnotowym można wysiewać z własnych nasion? Można, ale pod jednym warunkiem! Szanowni Państwo, jak Państwo zapewne wiedzą, odmiany soi objęte ochroną wyłącznego prawa na poziomie wspólnotowym nie są dozwolone przepisami do odstępstwa rolnego. Oznacza to, że odmian tych nie można wysiewać z własnego zbioru, lecz należy każdorazowo zakupić kwalifikowany materiał…