Max Protein

Gorzowska

Nutri Honey

Alfalfa mix

PL-1 Express

PL-2 Turbo

PL-3 Wysokobiałkowa

PL-4 Uniwersalna

PL-5 Kośno-pastwiskowa

PL-6 Pastwiskowa

PL-11 Lakowa

PL-12 Zalewowa