Ważniejsze cechy rolnicze

Plonowanie w 2020 roku – COBORU