Ważniejsze cechy rolnicze

Plonowanie w poszczególnych rejonach

Plonowanie odmiany RUSAŁKA  (% wzorca) w poszczególnych rejonach (COBORU 2016/2017)