Naszą firmę wyróżnia kadra specjalistów z dużym doświadczeniem hodowlanym, agrotechnicznym, technologicznym i biznesowym.
Posiadamy doświadczenie w realizacji projektów badawczych (B+R) oraz know – how w zakresie ich przygotowania, od lat współpracujemy także z Instytucjami badawczymi jak np. IUNG – PIB w Puławach czy Instytutami wchodzącymi w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Prowadzone przez nasz Zespół prace B+R skupiają się na analizie czynników krytycznych oddziałujących na potencjał plonowania oferowanych przez nas odmian roślin. Każdego roku zakładamy na terenie Polski oraz w innych państwach jak Słowacja, Litwa czy Łotwa szereg pól doświadczalnych, dzięki czemu nasi Eksperci doradzają w oparciu o rzeczywiste dane poparte kilkuletnimi doświadczeniami prowadzonymi z każdą z oferowanych przez nas odmian. Znamy specyfikę odmian, cechy szczególne każdej z nich i wiemy jak w zależności od uwarunkowań pogodowych będzie przebiegał ich rozwój i plonowanie.

Doświadczenia polowe realizujemy zawsze wspólnie z zainteresowanymi Gospodarstwami Rolnymi często także przy współpracy z Instytutami naukowymi a ich wynikami chętnie dzielimy się z każdym zainteresowanym naszymi odmianami Rolnikiem.

Posiadaną wiedzę i doświadczenie staramy się od lat upowszechniać podczas organizowanych przez nas szkoleń czy Dni Pola.
Wszystkie Gospodarstwa Rolne oraz Rolników Indywidualnych zainteresowanych wspólną realizacją doświadczeń polowych zapraszamy do kontaktu.

Badania, stały rozwój wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i kreowanie nowych kierunków rozwoju w rolnictwie to nasz priorytet. Podejmowane przez nas tematy badawcze dotyczą najbardziej newralgicznych obszarów związanych m.in. z przechowywaniem nasion, z zabezpieczaniem nasion przed porażeniami wtórnymi oraz z podwyższaniem zdrowotności i siły kiełkowania nasion poprzez wykorzystanie naszego know-how w zakresie skumulowanego oddziaływania wybranych czynników fizycznych. Wyniki naszych badań sukcesywnie wdrażamy do praktyki gospodarczej.