• Imię i nazwisko
  • E-mail
  • Nr telefonu
  • Uwagi do zamówienia
  • Produkt
  • Ilość
  • Dostawa
  • Adres dostawy

  Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119) – dalej zwane RODO informujemy, iż:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma AGROYOUMIS SP. z o.o., prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agroyoumis Sp. z o.o., ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań, NIP: 7010521342. Kontakt z administratorem - e-mail: info@agroyoumis.pl lub tel. +48 507 302 855.
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość.
  3. Ponadto informujemy, że przysługuje Państwu szereg praw wynikających z RODO, a w szczególności prawo do wniesienia sprzeciwu na działania Administratora.
  4. Więcej informacji o prawach, które Państwu przysługują oraz o sposobach przetwarzania można znaleźć w polityce prywatności.

  * pola wymagane