Soja i łubin wąskolistny – jaki siew narusza wyłączne prawo?

Artykul ze strony internetowej Agencji Nasiennej. Jak wiadomo, do siewu odmian objętych ochroną wyłącznego prawa rolnik może wykorzystać kwalifikowany materiał siewny z urzędową etykietą lub materiał z własnego zbioru, w ramach przywileju odstępstwa rolnego. Nie wszystkie odmiany i gatunki są jednak dozwolone prawem do odstępstwa rolnego.   Szczególną uwagę należy zwrócić, planując siew z własnego zbioru…